Zarządzanie Finansami i Rachunkowość

ISSN 2300-9683

eISSN 2543-8557

Czasopismo wydawane jest od 2013r. przez Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie jako kwartalnik. W czasopiśmie publikowane są oryginalne, twórcze prace naukowe o tematyce finansów przedsiębiorstw, instytucji finansowych i publicznych oraz systemu informacyjnego rachunkowości finansowej, zarządczej i controllingu. Ponadto publikowane są opracowania interdyscyplinarne, związane z zarządzaniem, ekonomią, logistyką, prawem, agrobiznesem itp., z widoczną jednak dominacją finansowych, ewidencyjnych i informacyjnych aspektów zarządczych. Opracowania wydawane są w języku polskim i angielskim. Czasopismo ZFiR znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych (lista MNiSzW z 23.12.2015) z liczbą pkt. 6.

Wyszukiwarka artykułówhttp://sj.wne.sggw.pl/zfir/

Repozytorium: http://sj.wne.sggw.pl/zfir/

Od 2017 r. wszystkie artykuły posiadają numer DOI (DOI: 10.22630/ZFIR).

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach danych:

ICV 2016: 64,36 (ICV 2015: 58,20)

Redakcja czasopisma
„Zarządzanie Finansami i Rachunkowość”
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa Polska
e-mail: zfir@sggw.pl