Czasopismo jest wydawane w formie papierowej.

2018

  • numer 1/2018 : artykuły
  • numer 2/2018 : artykuły
  • numer 3/2018: artykuły
  • numer 4/2018 : artykuły

2017

2016

2015

2014

2013

http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/?sj=zfir