Opis procedury recenzji

Procedura recenzji artykułów zgłoszonych do Czasopisma Zarządzanie Finansami i Rachunkowości jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  1. Redakcja zeszytów naukowych ZFiR dokonuje wstępnej oceny merytorycznej i technicznej przesłanych artykułów do recenzji.
  2. Zaakceptowane przez redaktora tematycznego ZFiR prace będą przekazywane do recenzji do dwóch niezależnych recenzentów, wraz z zachowaniem zasad anonimowości („double-blind review process”).
  3. Przesłane artykuły są recenzowane przez osoby spoza jednostki macierzystej instytucji naukowej Autorów.
  4. Redakcja czasopisma dba, aby w procedurze recenzowania nie wystąpił konflikt interesów pomiędzy Autorem/Autorami artykułu, a recenzentami.
  5. Recenzje mają postać pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu, bądź niedopuszczeniu opracowania do publikacji. (wzór recenzji)
  6. Komitet redakcyjny nie przyjmuje opracowań już publikowanych w innych czasopismach lub opracowaniach zwartych, ani opracowań wtórnych.
  7. Artykuły będą przyjmowane do druku w przypadku otrzymania dwóch pozytywnych recenzji.
  8. Redakcja Czasopisma ZFiR podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów, w ostatnim numerze ZFiR w danym roku oraz na stronie internetowej Czasopisma.

Lista recenzentów

2013

Krystyna Brzozowska, Alina Daniłowska, Tadeusz Dudycz, Beata Filipiak, Stanisław Flejterski, Zbigniew Gołaś, Jerzy Handschke, Jolanta Iwin-Garzyńska, Barbara Gołębiewska, Sławomir Juszczyk, Teresa Lubińska, Tomasz Michalski, Walenty Poczta, Tomasz Siudek, Jan Szambelańczyk, Dariusz Wędzki, Dariusz Zarzecki

 

2014

Krystyna Brzozowska, Alina Daniłowska, Tadeusz Dudycz, Justyna Franc-Dąbrowska, Waldemar Gos, Sławomir Juszczyk, Stanisław Kasiewicz, Adam Marek Kopiński, Paweł Kosiń, Mirosław Krajewski, Nataly Kruchok, Sebastian Majewski, Olena Oliynyk, Joanna Olga Paliszkiewicz, Bogusław Pietrzak, Michał Pietrzak, Walenty Poczta, Waldemar Rogowski, Tomasz Siudek, Stanisław Stańko, Elżbieta Skrzypek, Tomasz Wiśniewski, Dariusz Wędzki, Dariusz Zarzecki, Wojciech Ziętara, Magdalena Zioło

 

2015

Agnieszka Alińska, Andrzej Buszko, Krystyna Brzozowska, Tadeusz Dudycz, Justyna Franc-Dąbrowska, Stanisław Flejterski, Zbigniew Jan Gołaś, Barbara Gołębiewska, Waldemar Gos, Anna Iwańczuk-Kaliska, Michał Jerzak, Sławomir Juszczyk, Wojciech Józwiak, Ryszard Kata, Adam Marek Kopiński, Paweł Kosiń, Sylwester Kozak, Piotr Kułyk, Olena Oliynyk, Joanna Olga Paliszkiewicz, Małgorzata Barbara Porada-Rochoń, Walenty Poczta, Waldemar Rogowski, Henryk RunowskiTomasz Siudek, Tomasz Strąk, Beata Świecka, Jan Marian Szambelańczyk, Maria Trojanek, Ludwik Wicki, Dariusz Wędzki, Dariusz Zarzecki, Danuta Zawadzka, Magdalena Zioło

 

2016

Sławomir Antkiewicz, Jan Bednarczyk, Krzysztof  Borowski, Dawid  Dawidowicz, Karolina Daszyńska-Żygadło, Ryta Iwona Dziemianowicz, Tadeusz Dudycz, Justyna Franc-Dąbrowska, Małgorzata Magdalena Hybka,  Maria Jastrzębska, Janina Jędrzejczak-Gas, Waldemar Jędrzejczyk, Sławomir Juszczyk, Ryszard Kata, Iwa Kuchciak, Oleksand Labenko, Marek Matejun, Tomasz Miziołek, Olena Oliynyk, Joanna Olga Paliszkiewicz, Katarzyna Izabela Perez, Andrzej Piosik, Renata Przygodzka, Rafał Rosiński, Josu Takala, Edward  Urbańczyk,  Monika Utzig, Aleksandra Wicka, Kazimiera  Winiarska, Anna Wolak-Tuzimek, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Danuta Zawadzka

2017

Agnieszka Alińska, Agata Balińska, Aurelia Bielawska, Agnieszka Brelik, Andrzej Buszko, Alina Daniłowska, Nina Drejerska, Tadeusz Dudycz, Magdalena Forfa, Zbigniew Gołaś,
Barbara Gołębiewska, Jarosław Gołębiewski,  Agnieszka Gałecka, Jacek Jaworski, Sławomir Juszczyk, Ryszard Kata, Bogdan Klepacki, Sylwester Kozak, Olena Oliynyk, Joanna Olga Paliszkiewicz, Przemysław Pluskota, Małgorzata Porada-Rochoń, Walenty Poczta, Marek Prymon, Marcin Ratajczak, Waldemar Rogowski, Anna Rosa, Rafał Rosiński, Łukasz Satoła, Andrzej Jacek Szuwarzyński, Edward Urbańczyk, Nataliia Vasilievska, Dariusz Zarzecki, Danuta Zawadzka, Jan Zwolak