Rada Naukowa

 1. Prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – przewodniczący (Polska)
 2. Prof. Goran Andjelic, Educons University (Serbia)
 3. Prof. dr Agnes Csiszarik-Kocsir, Óbuda University (Węgry)
 4. Prof. dr hab. Anatolii Chupis, Sumy National Agrarian University (Ukraina)
 5. Prof.  Carlo Giannetto, University of Messina (Włochy)
 6. Prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Polska)
 7. Prof. Maurizio Lanfranchi, University of Messina (Włochy)
 8. Prof. William Meyer, Agricultural and Applied Economics of Missouri State University (Stany Zjednoczone)
 9. Prof. Ing. Pavol Ochotnicky, University of Economics in Bratislava (Słowacja)
 10. Prof. dr Baiba Rivza, Latvia University of Agriculture (Łotwa)
 11. Prof. dr hab. Henryk Runowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Polska)
 12. Dr hab. Judit Sági, Budapest Business School (Węgry)
 13. Prof. dr Peter Schuster, Schmalkalden University of Applied Sciences (Niemcy)
 14. Prof. dr hab. Maria Sierpińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Polska)
 15. Prof. dr Mario Strassberger, Zittau/Goerlitz University of Applied Sciences (Niemcy)
 16. Prof. Josu Takala, Uniwersytet w Vaasa (Finlandia)
 17. Dr hab. Nataliia Vasilievska, National Agricultural Univeristy of Ukraine (Ukraina)
 18. Prof. dr hab. Valeriy Zhuk, the National Academy of Agricultural Sciences (Ukraina)
 19. Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński (Polska)

Komitet Redakcyjny

 1. Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. nadzw. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Redaktor Naczelny,
 2. Dr Joanna Bereżnicka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Zastępca Redaktora Naczelnego,
 3. Dr Emilia Stola, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Zastępca Redaktora Naczelnego,
 4. Dr Grażyna Rembielak-Vitchev, University of Salford, Wielka Brytania – redaktor tematyczny (ekonomia),
 5. Dr Kevin Rowles, University of Huddersfield, Wielka Brytania – redaktor tematyczny (rachunkowość),
 6. Dr Marzena Ganc, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – redaktor tematyczny (rachunkowość),
 7. Dr hab. Tomasz Siudek, prof. nadzw. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – redaktor tematyczny (bankowość),
 8. Dr Przemysław Litwiniuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – redaktor tematyczny (prawo),
 9. Dr hab. Joanna Kisielińska, prof. nadzw. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – redaktor statystyczny,
 10. Dr Adam Sułkowski, Babson College, Stany Zjednoczone – redaktor językowy, język angielski,
 11. Agata Cienkusz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – redaktor językowy, język polski.