Wydawnictwo SGGW

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

tel. 22 593 55 20, fax 22 593 55 21

www.wydawnictwosggw.pl

e-mail: wydawnictwo@sggw.pl